Комплетен ланец на производство

Комплетен ланец на производство

1.Набавувачи на Кина
2. добавувачи на ЕУ
3.Мукозата од 1 и 2 се наменети за производство на сурова база CSBIO

1. добавувачи на Кина
2. снабдувачи на ЕУ
3. Сурова база CSBIO (од 2019 година)